motm

motm ยังไม่ใช่สำหรับ High Coast หลังมีการตกลงสัญญาใหม่เกิดขึ้น

motm สิ้นสุดสัญญากับทีม High Coast เรียบร้อยแล้ว และต่อจากนี้ไปตัวของเขาจะกลายเป็นฟรีเอเจนท์ หลังมีการพิจาณาคดีเรื่องสัญญาใหม่

Continue Reading